ece-comptadors

En compliment del Reial Decret 1110/2007 pel qual s’aprova el Reglament de Punts de Mesura del Sistema Elèctric, s’està duent a terme una campanya de substitució de comptadors, dirigida a aquells clients de la nostra xarxa que tinguin contractada una potència inferior a 15 kW.

La finalitat d’aquest canvi és poder disposar de la mesura elèctrica amb precisió i detall: amb els comptadors telegestionats, les lectures es prenen de forma remota. Això es tradueix en unes factures més acurades, ja que les lectures aproximades desapareixen del sistema de facturació: l’aparell sempre envia les dades de consum real i s’eviten, d’aquesta manera, els desajustos que fins ara es produïen amb l’antic sistema, basat en el consum mitjà de cada habitatge.

Els comptadors telegestionats són més flexibles i més eficients i, per tant, aporten múltiples avantatges tant als clients com a les companyies elèctriques, que suposen una millora substancial de l’atenció al client i de les relacions d’aquests amb les empreses:

  • Totes les operacions relacionades amb el subministrament es poden fer de manera telemàtica
  • Es pot detectar més ràpidament i amb més eficàcia qualsevol tipus d’incidència
  • Les lectures es fan a distància i ja no depenen de la visita d’un operari

Aquest nou sistema també permet ajustar la potència contractada a aquella que sigui necessària en cada cas, de tal manera que es pot aconseguir un estalvi notable; i, a més, permet a les companyies optimitzar l’ús de les tarifes elèctriques i aplicar mesures orientades a millorar l’eficiència energètica del seu servei.

Com sempre, Electra Caldense Energia es manté a l’avantguarda de les novetats relacionades amb el consum energètic i vetlla per millorar l’atenció als seus clients.

Recommended Posts