Punts de recarrega elètrica

ELECTRA CALDENSE ENERGIA HA POSAT EN MARXA VUIT PUNTS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA GRATUÏTA I 100% RENOVABLE PER A VEHICLES ELÈCTRICS, AFAVORINT LA MOBILITAT SOSTENIBLE QUE PROMOU L’AJUNTAMENT.

Electra Caldense Energia ha posat a disposició dels calderins els vuit punts de recàrrega elèctrica al municipi de Caldes encarregant-se de la seva instal·lació, manteniment i gestió, així com també del subministrament gratuït d’energia 100% renovable per a tots els usuaris, afavorint així la mobilitat elèctrica i renovable. L’acord amb l’Ajuntament consisteix en l’exempció a Electra Caldense Energia del pagament de la taxa per l’ocupació de via pública durant dos anys per no existir ànim de lucre durant aquest termini.

Aquesta acció sorgeix de l’anhel de l’Ajuntament per fer de Caldes una vila el més sostenible possible impulsant l’ús del vehicle elèctric a través de mesures que ho facin propici. D’altra banda, un dels objectius de l’Estudi de Mobilitat és fomentar l’ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs dels ciutadans a altres mitjans de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat i  l’acció de canviar de combinar transports. D’aquí que un dels punts de recàrrega elèctrica estigui situat a les immediacions d’una parada d’autobús.

Els punts de recàrrega estan situats a l’aparcament de les Cremades i a l’aparcament del Tint, cadascun d’ells comptarà amb una torre amb quatre carregadors, aptes per a 4 vehicles. Dels quatre carregadors de cada torre, n’hi ha dos amb una potència de 22 kW per un temps estimat de recàrrega accelerada d’una hora i els altres dos per una potència de 3,6 kW amb un temps estimat de recàrrega de sis hores. El seu funcionament es gestiona a través d’una aplicació mòbil que els usuaris s’hauran de descarregar anomenada Electromaps.

Vols saber més sobre els nostres punts de recàrrega de vehicle elèctric?

Entrades recomanades