ece-tarifa-a-preu-de-mercat

A partir del dia 1 de juliol de 2014 tots els clients d’Electra Caldense Energia que ho desitgin podran contractar la nova tarifa a preu indexat al mercat d’electricitat.

Aquesta tarifa es basa en el preu que estableix el mercat majorista d’electricitat en cada hora de consum, amb els corresponents complements d’ajust del sistema, i és molt semblant a l’anomenat “Preu Voluntari per al Petit Consumidor” que apliquen les Comercialitzadores de Referència.

Una de les principals diferències, però, és que el client d’Electra Caldense Energia podrà establir diferents nivells de risc davant de la volatilitat i les fluctuacions del mercat elèctric, ja que podrà optar perquè el preu del seu terme d’energia es calculi en un 100% a partir dels preus del mercat, o bé només en un 75%, 50% o 25%.  En aquests darrers casos, la resta del seu preu serà el de la tarifa general que tenim prèviament establerta.

Entrades recomanades