ece-instalacio-energetica-autoconsum

T’imagines produir la teva pròpia energia i no haver de pagar a una companyia subministradora cada mes? Amb una instal·lació d’autoconsum, és possible!

Des de 2011, es permet l’autoconsum elèctric, és a dir, generar i consumir la pròpia energia. Malgrat això, actualment aquesta modalitat amb prou feines suposa el 2 % del consum elèctric. Descobreix com funciona una instal·lació elèctrica d’autoconsum i els seus beneficis.

El Ministeri d’Indústria defineix l’autoconsum com “el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació connectades a l’interior de la xarxa d’un consumidor o a través d’una línia directa d’energia elèctrica associada a un consumidor”. La possibilitat de produir i consumir la pròpia energia es va legalitzar per primer cop al nostre país de manera general el 2011, tot i que a partir de 2015 es va gravar mitjançant l’anomenat “impost al sol”. Això ha provocat que actualment l’autoconsum amb prou feines sigui el 2 % del consum elèctric. Ara sembla que l’autoconsum es vol tornar a impulsar amb una nova llei, però… com funciona?

Per poder gaudir d’aquesta possibilitat, cal disposar d’una instal·lació elèctrica d’autoconsum. Es tracta d’una instal·lació que permet generar, acumular i consumir l’energia i que requereix:

  • Un sistema de generació per produir l’electricitat. El més popular és l’energia fotovoltaica, tot i que també es pot usar l’energia eòlica, hidroelèctrica, biomassa, etc.
  • Un sistema de regulació i conversió que estabilitza l’energia produïda i la converteix al voltatge que fa servir l’usuari (generalment 220 V).
  • Un sistema d’acumulació que permet emmagatzemar l’energia produïda per a usar-la en els moments en què la demanda supera la capacitat de producció del sistema.
  • Diferents sistemes auxiliars, com ara protecció davant de curtcircuits, sobrecàrregues, etc. o equips de medició del consum de la xarxa elèctrica.

En aquest sentit, convé aclarir que existeixen dues modalitats d’instal·lacions elèctriques d’autoconsum: l’autoconsum sense connexió a la xarxa, en què l’usuari no està connectat a la xarxa elèctrica i depèn només de l’energia que pugui generar; i l’autoconsum amb connexió a la xarxa, en què l’usuari es connecta a la xarxa per rebre subministrament quan la instal·lació no aporta prou energia, o bé per vendre l’electricitat excedent a l’empresa subministradora.

Surt a compte una instal·lació elèctrica d’autoconsum?

No hi ha cap mena de dubte que l’autoconsum ofereix molts avantatges, tant als usuaris com a la societat en general. Generar la pròpia energia permet estalviar perquè no cal comprar-la a les empreses subministradores d’electricitat. El fet de generar i gestionar la pròpia electricitat també ajuda a conscienciar els usuaris sobre el valor de l’energia per fomentar l’eficiència energètica. Des del punt de vista tècnic, generar i consumir l’energia de forma local evita les pèrdues que es produeixen durant el transport i la distribució de l’electricitat, a més a més de reduir l’impacte ambiental i social de les línies d’alta tensió, estacions transformadores, etc. Finalment, l’autoconsum promou l’ús d’energies renovables en lloc de la generació basada en combustibles fòssils, costosos i contaminants.

Malgrat això, l’autoconsum també té els seus inconvenients. Posar en marxa una instal·lació elèctrica d’autoconsum requereix una considerable inversió inicial, que triga uns quants anys a amortitzar-se. Les instal·lacions elèctriques d’autoconsum han de fer-les empreses instal·ladores autoritzades, cal que s’ajustin a la normativa actual i és obligatori registrar-les al departament d’Indústria. L’usuari també ha d’assumir el manteniment de la instal·lació elèctrica d’autoconsum, que s’ha de contractar a una empresa especialitzada. Finalment, si optem per l’autoconsum amb connexió a la xarxa per tenir la certesa de què mai ens quedarem sense electricitat, cal seguir pagant tarifes mensuals a l’empresa subministradora.

Malgrat això, una instal·lació elèctrica d’autoconsum és una possibilitat cada cop més atractiva, especialment en el cas dels habitatges unifamiliars i els petits nuclis de població aïllats, així com per a negocis com els allotjaments rurals, explotacions agropecuàries, etc. Només cal que la tecnologia segueixi evolucionant i la legislació es torni una mica més favorable perquè el somni de ser energèticament autosuficients esdevingui una realitat.

Tens dubtes sobre les instal·lacions elèctriques d’autoconsum? Nosaltres et podem ajudar!

Entrades recomanades