T’imagines produir la teva pròpia energia i no haver de pagar a una companyia subministradora cada mes? Amb una instal·lació d’autoconsum, és possible!

Des de 2011, es permet l’autoconsum elèctric, és a dir, generar i consumir la pròpia energia. Malgrat això, actualment aquesta modalitat amb prou feines suposa el 2 % del consum elèctric. Descobreix com funciona una instal·lació elèctrica d’autoconsum i els seus beneficis.

El Ministeri d’Indústria defineix l’autoconsum com “el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació connectades a l’interior de la xarxa d’un consumidor o a través d’una línia directa d’energia elèctrica associada a un consumidor”. La possibilitat de produir i consumir la pròpia energia es va legalitzar per primer cop al nostre país de manera general el 2011, tot i que a partir de 2015 es va gravar mitjançant l’anomenat “impost al sol”. Això ha provocat que actualment l’autoconsum amb prou feines sigui el 2 % del consum elèctric. Ara sembla que l’autoconsum es vol tornar a impulsar amb una nova llei, però… com funciona?

Per poder gaudir d’aquesta possibilitat, cal disposar d’una instal·lació elèctrica d’autoconsum. Es tracta d’una instal·lació que permet generar, acumular i consumir l’energia i que requereix:

  • Un sistema de generació per produir l’electricitat. El més popular és l’energia fotovoltaica, tot i que també es pot usar l’energia eòlica, hidroelèctrica, biomassa, etc.
  • Un sistema de regulació i conversió que estabilitza l’energia produïda i la converteix al voltatge que fa servir l’usuari (generalment 220 V).
  • Un sistema d’acumulació que permet emmagatzemar l’energia produïda per a usar-la en els moments en què la demanda supera la capacitat de producció del sistema.
  • Diferents sistemes auxiliars, com ara protecció davant de curtcircuits, sobrecàrregues, etc. o equips de medició del consum de la xarxa elèctrica.

En aquest sentit, convé aclarir que existeixen dues modalitats d’instal·lacions elèctriques d’autoconsum: l’autoconsum sense connexió a la xarxa, en què l’usuari no està connectat a la xarxa elèctrica i depèn només de l’energia que pugui generar; i l’autoconsum amb connexió a la xarxa, en què l’usuari es connecta a la xarxa per rebre subministrament quan la instal·lació no aporta prou energia, o bé per vendre l’electricitat excedent a l’empresa subministradora.

Surt a compte una instal·lació elèctrica d’autoconsum?

No hi ha cap mena de dubte que l’autoconsum ofereix molts avantatges, tant als usuaris com a la societat en general. Generar la pròpia energia permet estalviar perquè no cal comprar-la a les empreses subministradores d’electricitat. El fet de generar i gestionar la pròpia electricitat també ajuda a conscienciar els usuaris sobre el valor de l’energia per fomentar l’eficiència energètica. Des del punt de vista tècnic, generar i consumir l’energia de forma local evita les pèrdues que es produeixen durant el transport i la distribució de l’electricitat, a més a més de reduir l’impacte ambiental i social de les línies d’alta tensió, estacions transformadores, etc. Finalment, l’autoconsum promou l’ús d’energies renovables en lloc de la generació basada en combustibles fòssils, costosos i contaminants.

Malgrat això, l’autoconsum també té els seus inconvenients. Posar en marxa una instal·lació elèctrica d’autoconsum requereix una considerable inversió inicial, que triga uns quants anys a amortitzar-se. Les instal·lacions elèctriques d’autoconsum han de fer-les empreses instal·ladores autoritzades, cal que s’ajustin a la normativa actual i és obligatori registrar-les al departament d’Indústria. L’usuari també ha d’assumir el manteniment de la instal·lació elèctrica d’autoconsum, que s’ha de contractar a una empresa especialitzada. Finalment, si optem per l’autoconsum amb connexió a la xarxa per tenir la certesa de què mai ens quedarem sense electricitat, cal seguir pagant tarifes mensuals a l’empresa subministradora.

Malgrat això, una instal·lació elèctrica d’autoconsum és una possibilitat cada cop més atractiva, especialment en el cas dels habitatges unifamiliars i els petits nuclis de població aïllats, així com per a negocis com els allotjaments rurals, explotacions agropecuàries, etc. Només cal que la tecnologia segueixi evolucionant i la legislació es torni una mica més favorable perquè el somni de ser energèticament autosuficients esdevingui una realitat.

Tens dubtes sobre les instal·lacions elèctriques d’autoconsum? Nosaltres et podem ajudar!

Últims Posts

Deixa un Comentari

ece-jornada-autoconsum-2