canvi de potencia

Canvi de potència contractada

Les teves necessitats d’energia han canviat? En qualsevol moment pots modificar la potència elèctrica que tens contractada, per exemple si no en tens prou amb l’actual o vols rebaixar-la perquè ja no et cal tanta. Fes la gestió a les nostres oficines, per telèfon o a l’àrea de client.

Com Fer un Canvi de Potència

Presencialment en les Nostres Oficines

Vine a veure’ns a qualsevol de les nostres oficines per canviar la potència contractada del teu subministrament elèctric. Estarem encantats d’atendre’t!

Per telèfon trucant al 900 181 776

Truca’ns al nostre telèfon gratuït d’atenció al client per canviar la potència del teu subministrament elèctric. No et costarà res!

 • Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap documentació.
 • Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació:
  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.
 • Si la instal·lació és del tipus de legalització inicial per Memòria Tècnica de Dissenys, i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat:
  • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE)

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

 • Si la reducció de potència NO suposa modificacions en la instal·lació, NO cal aportar cap document justificatiu.
 • Si la disminució SI exigeix fer modificacions a la instal·lació:
  • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:
   • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
   • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any, per la resta d’instal·lacions.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.