Preguntes Freqüents

Aquí tens algunes respostes als dubtes més comuns
Quines avantatges te la Factura electrónica

Mes estalvi: Et fem un descompte de 0,42 € / factura el que et suposo un estalvi econòmic de 6€ l’any.

Més ràpid: Ho rebràs abans que si la reps en paper, gairebé una semana.

Mes ecològic: Estalvi en emisions al Medi Ambient, imagina’t si tots ho fessim.

 

Impostos i altres conceptes

L’Impost d’Electricitat es el que estableix el Govern.

Equips de lloguer, es l’import que es paga pel lloguer del comptador. Si el tens de propietat no se’t cobrarà aquest import.

Descompte Factura Elèctrònica, si reps la factura per e-mail et fem un descompte de 0,42 € / factura el que et suposo un estalvi econòmic de 6€ l’any, per no dir els estalvis d’emisions al Medi Ambient. (Si vols donar-te d’alta fes-ho aquí)

Impost de l’IVA, a l’electricitat l’IVA és del 21%.

Què es el Terme d’Energia

Es la part variable que pagas a la teva factura i depen del consum que facis. Es factura segons la lectura del comptador.

Què es el Terme de Potència?

La potencia es la part fixe que es paga a la factura, no depen del consum que fa.

Es molt important tenir la potencia ajustada a les necessitats reals:

Tenir més potencia contractada de la que es necesita, aumentarà el cost de la factura innecessàriament.

Contractar més potencia de la que es necesita, fara que tinguis interrupcions al subministre, ja que es disparà l’IGA.

 

Si vols pots consultar la teva corva energética i veuràs les potències màximes que has utilitzat ens els ultims mesos. A la segona plana de la factura també hi ha un historial de les potencies màximes registrades de l’ultim any.

Com canviar el compte corrent bancari

Per fer un canvi de compte bancari cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia de la primera pàgina del talonari o de la llibreta del compte on apareix el nom del titular, el número del DNI i el codi del compte corrent (CCC) bancari (20 dígits), o bé un comprovant de l’entitat bancària en què aparegui aquesta informació.

El canvi el pot fer per correu electrònic, a traves de l’Oficina Virtual o presencialment.

 • Correu electrònic: Cal que identifiqui les dades del subministrament que vol canviar la domiciliació bancaria, facilitant el CUPS, titular del subministrament i l’adreça. Ens haurà de faciliar totes les dades de l’IBAN.
 • En el moment de venir a les oficines ja li facilitaran la documentació que cal signar.
 • Oficina Virtual: Només cal que modifiqui els canvis en el compte bancari i immediatament quedaran registrats.

 

Canvi de nom

La documentació necessària per realitzar el canvi de nom d’un subministrament elèctric sense modificar-ne la potència contractada és la següent:

 • Còpia del D.N.I. del nou titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.
 • El canvi es podrà realitzar sempre que s’estigui al corrent de pagament, i que s’aporti un títol just que acrediti la titularitat (escriptura de propietat o contracte de lloguer).
 • Si el contracte té una antiguitat superior a 20 anys:
 • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:
  • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
  • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
  • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any.
 • Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys, no cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat de la instal·lació.
 • Si el canvi de nom va associat a un canvi d’ús i/o activitat:
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

Com sol·licitar un augment de la potència contractada

Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap documentació.

Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.
 • Si la instal·lació és del tipus de legalització inicial per Memòria Tècnica de Dissenys, i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat:
 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE)

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

Com sol·licitar una reducció de la potència contractada

Si la reducció de potència NO suposa modificacions en la instal·lació, NO cal aportar cap document justificatiu.

Si la disminució SI exigeix fer modificacions a la instal·lació:

Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

 • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
 • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any, per la resta d’instal·lacions.

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

No has trobat la resposta que cercaves? També tens aquestes opcions

chat-icon

Chat Online

Els nostres operadors atendran les teves consultes en aquest horari: de dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 15h a 17h.

atencio-al-client-icon

Atenció al Client

Disposes de diferents maneres de contactar amb nosaltres: per telèfon o, si ho prefereixes, vine a les nostres oficines.