Electra Caldense Energia S.A | login

Ha d'introduir el NIF que figura a la seva factura

Ha d'entrar el codi de contracte que li surt a la factura. Està situat a dalt a l'esquerra de la factura.

De conformitat amb allò establert a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades personals, t'informem que les dades que ens facilitis passaran a formar part de la base de dades d'Electra Caldense S.A. Tens el dret a accedir a la informació recopilada i rectificar-la i/o cancel·lar-la, així com a oposar-te al seu tractament enviant un e-mail a l'adreça següent info@electracaldense.com on indiquis clarament el teu nom, els cognoms i l'adre?a.

L'usuari que realitza aquesta alta assegura que aquest és el seu número de D.N.I. o C.I.F., i és coneixedor de la responsabilitat legal en que pot incórrer en cas que utilitzi el document d'una altra persona.